Laivų elektros ir radijo sistemų montuotojas

Laivų elektros ir radijo sistemų montuotojas

Laivų elektros ir radijo sistemų montuotojas

Laivų elektros ir radijo sistemų montuotojas montuoja laivų elektros ir radijo aparatūrą, surenka ir remontuoja laivų elektros įrenginius, konservuoja ir iškonservuoja juos. Surenka laikinas laivų elektros montavimo schemas, nustato ir pašalina elektros įrenginių gedimus. Padedant aukštesnės kategorijos elektros ir radijo montuotojam atlieka nesudėtingus derinimus pagal programas, paruošia elektros ir radijo montažinius darbus. Laivų elektros ir radijo sistemų montuotojas laivų navigacijos prietaisus, laivo patalpose montuoja kabelines linijas, paruošia kabelių galus ir antgalius, jungia kabelius ir jų apvalkalus vulkanizacijos būdu, montuoja jėgos spintas. Racionaliai organizuoja savo darbo vietą, laikosi darbų saugos ir priešgaisrinės saugos taisyklių, išmano darbo ir gamybos ekonomikos dėsnius. Šios srities specialistas rengiamas darbui krante, uosto remonto dirbtuvėse, kartais darbui jūroje.

Laivų elektros ir radijo sistemų montuotojo darbo sėkmė priklauso nuo žinių, praktinių darbo įgūdžių. Labai svarbios asmeninės savybės tokios kaip loginis mąstymas, kruopštumas ir atidumas, savarankiškumas ir kolektyviškumas, atsakomybės jausmas.

Mokoma bendrųjų (valstybinės kalbos kultūros ir specialybės kalbos, menų ir meninės raiškos, estetikos, kūno kultūros, civilinės saugos) ir specialybės (laivų sandaros, laivų elektros ir radijo sistemų, elektrotechnikos ir radiotechnikos, medžiagų, braižybos, elektrinių ir radiotechninių schemų skaitymo, montuoti laivų elektros ir radijo aparatūrą, laivų kabelių laivų patalpose montavimo, laikinų elektrinių ir radiotechninių schemų surinkimo, elektros matavimo prietaisų naudojimo, laivų navigacijos prietaisų montavimo, laivų elektros bei radijo sistemų gedimų nustatymo ir pašalinimo, laivų signalizacijos, darbų saugos, informacinių technologijų, specialybės užsienio kalbos, ekonomikos ir verslo pagrindų) dalykų ir praktinių gebėjimų.

Mokiniai priimami baigę 10 klasių, mokymosi trukmė – 3 metai, įgyjamas vidurinis išsilavinimas ir specialybė.

Galimos tęstinės studijos Lietuvos jūreivystės kolegijoje laivų energetinių įrenginių eksploatacijos specialybei įgyti ir Klaipėdos universitete jūrų technikos fakultete elektros inžinerijos bakalaurą.

Kvalifikuoti laivų elektros ir radijo sistemų montuotojai dirba tokiose įmonėse: UAB „Vakarų laivų gamykla“ ir jos dukterinėje įmonėje „Vakarų Baltijos laivų statykla“, „LESTO“.

Socialiniai partneriai

Mokykla yra narė

Partneriai