Laivų sistemų ir įrengimų montuotojai

Laivų sistemų ir įrengimų montuotojai

Laivų sistemų ir įrengimų montuotojai

Programos paskirtis. parengti kvalifikuotą laivų sistemų ir įrenginių montuotoją specializuotų vamzdynų su mechanizmais, prietaisais, armatūra, talpų visuma ir įtaisais, atliekančiais nustatytas funkcijas, išmontavimo, remonto ir sumontavimo, bei kitų susijusių procesų (sistemų vamzdžių izoliavimą, dujinį vamzdžių suvirinimą, ventiliacijos ir ortakių gamybos ir montavimo darbus) atlikimui.

Programos paskirtis - sudaryti tinkamas mokymo ir mokymosi sąlygas, kurios užtikrintų kompetencijų, reikalingų skirtingiems laivų sistemų ir įrenginių montuotojo veiklos procesams, įgijimą.

Būsimo darbo specifika. Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti laivų sistemų ir įrenginių montuotojais laivus statančiose ir remontą atliekančiose įmonėse. Jie mokės atlikti įvairius šaltkalvystės darbus - gręžimo, sriegimo, dildymo ir kitas operacijas, suvirinimo darbus, įvairių įrenginių parengimą išmontavimo, remonto ir montavimo darbams, laivų sistemų izoliavimo darbus, gaminti ir montuoti ventiliacijos sistemas.

 

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais:

M43071605, M44071606 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 60 mokymosi kreditų.

T43071601 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 50 mokymosi kreditų.

Kvalifikacijos pavadinimas – laivų sistemų ir įrenginių montuotojas.

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS)  – IV).

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti:

M43071605 – pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje

T43071601, M44071606 – vidurinis išsilavinimas.

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra.

 

Socialiniai partneriai

Mokykla yra narė

Partneriai