Laivų sistemų ir įrenginių montuotojas, III LTKS lygis

Laivų sistemų ir įrenginių montuotojas, III LTKS lygis

Tęstinis/turintiems kvalifikaciją (įgyjama kvalifikacija)

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: T32071602 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 50 mokymosi kreditų.

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: T32071602 – pagrindinis išsilavinimas.

Programos paskirtis. Laivų sistemų ir įrenginių montuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam darbuotojui parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, atlikti šaltkalvsytės darbus, suvirinti rankiniu elektrolankiniu glaistytu elektrodu, pjauti metalus dujomis ir plaza, paruošti laivo korpusą laivo sistemų montavimo darbams, paruošti laivų sistemų vamzdžius ir surinkti mazgus, montuoti, išmontuoti ir remontuoti laivų sistemų vamzdynus ir įrenginius.

Jūs mokysitės:

 • Paruošti darbo vietą šaltkalvystės darbams atlikti.
 • Naudoti matavimo įrankius ir prietaisus.
 • Atlikti šaltkalvystės darbus rankiniais ir mechanizuotais įrankiais ir įrenginiais.
 • Atlikti rankinio elektrolankinio suvirinimo glaistytu elektrodu darbus.
 • Suvirinti prikabinimu vamzdžių jungčių siūles įvairiose padėtyse.
 • Paruošti metalų pjovimo dujomis ir plazma darbo vietą.
 • Žymėti lakštų, vamzdžių, profilių pjūvių vietas.
 • Atlikti metalų pjovimo darbus dujomis ir plazma.
 • Paruošti darbo vietą laivo sistemų montavimo darbams.
 • Parinkti konstrukcinius elementus borto ir denio įrangos montavimui.
 • Įvirinti montavimo detales laivo korpuse.
 • Paruošti laivų sistemų vamzdžių paruošimo ir mazgų surinkimo vietą.
 • Žymėti ir pjauti laivų sistemų vamzdžius.
 • Lenkti laivų sistemų vamzdžius.
 • Apdirbti vamzdžių galus įvairiems vamzdžių sujungimų tipams.
 • Pasiruošti laivų sistemų vamzdžių hidrauliniams išbandymams.
 • Parinkti vamzdynų mazgų konstrukcinius elementus pagal techninę dokumentaciją.
 • Surinkti vamzdynų mazgus.
 • Montuoti laivų sistemų vamzdynus laive.
 • Atlikti laivų sistemų vamzdynų išmontavimą ir ženklinimą laive.
 • Šalinti nustatytus defektus remontuojant vamzdžius ir armatūrą ceche.
 • Montuoti ir išmontuoti laivų sistemų įrenginius ir šilumokaičius.
 • Atlikti šilumokaičių restauravimą.
 • Atlikti siurblių, aušintuvų ir pašildytuvų remontą.

Socialiniai partneriai

Mokykla yra narė

Partneriai