Santechnikas

Santechnikas

Santechnikas

Būsimo darbo specifika. Įgyję kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos pramonėje, atlikti santechniko darbus statybos objektuose gaminant bei montuojant inžinerinius tinklus, įvarius santechninius mazgus, atlikti santechniko darbus energetikos sektoriuje montuojant įvarius vamzdynus, katilines, šilumos punktus, kolektorius ir kitus energetinius įrenginius, dirbti įmonėse, montuojančiose vandens teikimo ir gerinimo, nuotekų šalinimo bei valymo įrenginius, atlikti priežiūros ir remonto darbus namų ūkiuose, įstaigose bei gyvenamųjų namų bendrijose.

 

 

Baigusiems 10 klasių (IV LTKA lygis).....

Baigusiems 12 klasių (IV LTKS lygis).....

Tęstinis/turintiems kvalifikaciją (IV LTKS lygis).....

Tęstinis/turintiems kvalifikaciją (III LTKS lygis).....

Socialiniai partneriai

Mokykla yra narė

Partneriai