Santechnikas

Santechnikas

Santechnikas

Programos paskirtis. Santechniko modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą santechniką, gebantį dirbti statybos pramonėje, atlikti santechniko darbus statybos objektuose gaminant bei montuojant inžinerinius tinklus, įvairius santechninius mazgus, atlikti santechniko darbus energetikos sektoriuje montuojant įvairius vamzdynus, katilines, šilumos punktus, kolektorius ir kitus energetinius įrenginius, dirbti įmonėse, montuojančiose vandens tiekimo ir gerinimo, nuotekų šalinimo bei valymo įrenginius, atlikti priežiūros ir remonto darbus namų ūkiuose, įstaigose bei gyvenamųjų namų bendrijose.

Būsimo darbo specifika. Įgyję kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos pramonėje, atlikti santechniko darbus statybos objektuose gaminant bei montuojant inžinerinius tinklus, įvarius santechninius mazgus, atlikti santechniko darbus energetikos sektoriuje montuojant įvarius vamzdynus, katilines, šilumos punktus, kolektorius ir kitus energetinius įrenginius, dirbti įmonėse, montuojančiose vandens teikimo ir gerinimo, nuotekų šalinimo bei valymo įrenginius, atlikti priežiūros ir remonto darbus namų ūkiuose, įstaigose bei gyvenamųjų namų bendrijose.

 

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais:

M43073201, M44073201 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 110 mokymosi kreditų.

T43073206 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 90 mokymosi kreditų.

Kvalifikacijos pavadinimas – santechnikas.

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV.

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti:

M43073201 – pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje.

M44073201, T43073206 – vidurinis išsilavinimas.

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra.

Socialiniai partneriai

Mokykla yra narė

Partneriai