Santechnikas, III LTKS lygis

Santechnikas, III LTKS lygis

Tęstinis/turintiems kvalifikaciją (įgyjama kvalifikacija)

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: T32073220 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 50 mokymosi kreditų.

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: T32073220 – pagrindinis išsilavinimas.

Programos paskirtis. Santechniko modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą santechniką, gebantį savarankiškai vykdyti bendrąją veiklą statybos objekte, įrengti pastato vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemas, įrengti pastato šildymo sistemą, montuoti centralizuoto šilumos tiekimo šilumos punktą ir prižiūrėti šildymo sistemą, įrengti pastato gaisro gesinimo mechaninę inžinerinę sistemą.

Būsimo darbo specifika. Asmuo įgijęs, santechniko kvalifikaciją, galės asmenys galės dirbti įvairiose įmonėse arba vykdyti individualią veiklą. Santechniko veikla susijusi su sunkiu rankiniu fiziniu darbu, dažniausiai dirbama patalpose, tenka dirbti dideliame aukštyje. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialia apranga. Santechnikas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais. Jam svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, erdvinis mąstymas, kūno koordinacija, fizinė ištvermė. Santechnikas atlieka darbus pagal savo kompetencijas ir atsako už atliktų darbų kokybę. Jo veiklos priežiūra apsiriboja atlikto darbo kokybės kontrole. Santechnikas geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis, naudodamasis aukštesnės kvalifikacijos asmens pagalba, prisitaiko prie veiklos būdų, medžiagų ir priemonių įvairovės, atlieka įvairius veiklos veiksmus ir operacijas, pritaikydamas žinomus ir išbandytus sprendimus, naudodamasis brėžiniais, specifikacijomis ir žodine informacija.

Jūs mokysitės:

 • Sandėliuoti santechnikos medžiagas, gaminius ir įrangą.
 • Paruošti ir sutvarkyti santechniko darbo vietą.
 • Skaityti statinio darbo projektą.
 • Montuoti pastato vandentiekio ir nuotakyno vamzdynus.
 • Montuoti pastato vandentiekio ir nuotakyno prietaisus.
 • Įrengti pastato lietaus vandens šalinimo sistemą.
 • Montuoti pastato šildymo sistemos vamzdynus.
 • Montuoti pastato šildymo sistemos prietaisus.
 • Įrengti paviršinio šildymo sistemas.
 • Montuoti šilumos punkto įrangą.
 • Prižiūrėti pastato šildymo sistemą.
 • Įrengti gaisrinį vandentiekį.
 • Patikrinti gaisrinio vandentiekio montavimo kokybę.

Socialiniai partneriai

Mokykla yra narė

Partneriai