Ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojai-montuotojai

Ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojai-montuotojai

Ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojai-montuotojai

Programos paskirtis. Ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojo ir montuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojui ir montuotojui parengti, kuris gebėtų dirbti vėdinimo, oro kondicionavimo, pneumatinio transporto sistemų montavimo bei šių sistemų elementų gamybos srityse.

Būsimo darbo specifika. Asmuo įgijęs ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojo ir montuotojo kvalifikaciją galės dirbti ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamybos bei montavimo paslaugas teikiančiose įmonėse, kurti savo verslą.

Ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojas ir montuotojas atlieka šaltkalvystės darbus rankiniu ir mechanizuotu būdu, montuoja ventiliacijos, oro kondicionavimo, pneumatinio transporto sistemas, įrengia jose ventiliatorius, kondicionierius, oro valymo įrangą, oro reguliavimo įtaisus ir skirstytuvus, oro šildymo įrangą.

Darbuotojui privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

 

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais:

M44071303 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 110 mokymosi kreditų.

T43071303 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 90 mokymosi kreditų.

Kvalifikacijos pavadinimas – ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojas ir montuotojas.

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV.

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti:

M44071303, T43071303 – vidurinis išsilavinimas.

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra.

Socialiniai partneriai

Mokykla yra narė

Partneriai