Ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojas ir montuotojas

Ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojas ir montuotojas

Baigusiems 12 klasių (įgyjama kvalifikacija)

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: M44071303 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 110 mokymosi kreditų.

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: M44071303– vidurinis išsilavinimas.

Programos paskirtis. Ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojo ir montuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojui ir montuotojui parengti, kuris gebėtų dirbti vėdinimo, oro kondicionavimo, pneumatinio transporto sistemų montavimo bei šių sistemų elementų gamybos srityse.

Jūs mokysitės:

 • Atlikti šaltkalvystės darbus rankiniu ir mechanizuotu būdu.
 • Gaminti ortakius ir jų fasonines dalis.
 • Montuoti ventiliacijos, oro kondicionavimo, pneumatinio transporto ir aspiracijos sistemų ortakius ir ortakių detales.
 • Montuoti ventiliatorius.
 • Montuoti kondicionierius.
 • Montuoti oro šildymo įrangą.
 • Montuoti oro valymo įrangą.
 • Montuoti oro reguliavimo įtaisus ir skirstytuvus.

Privalomai pasirenkamieji moduliai (iš viso 10 mokymosi kreditų)

 • Gaminti pastatų apsaugos nuo kritulių poveikio detales.
 • Montuoti pastatų apsaugos nuo kritulių poveikio detales.
 • Įrengti natūralaus vėdinimo sistemas.

Socialiniai partneriai

Mokykla yra narė

Partneriai