Mokinių priėmimo tvarka

Mokinių priėmimo tvarka

VšĮ Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokyklos mokinių priėmimo mokytis tvarkos aprašas - plačiau

Priėmimo į mokyklą tvarką nustato Švietimo ir mokslo ministerija.

Priėmimo tvarką reglamentuoja šie dokumentai:

1. LR Švietimo ir mokslo ministro 2011-3-17 įsakymas Nr. V-445 „DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2004 M. BIRŽELIO 25 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-1019 DĖL PRIĖMIMO Į VALSTYBINĘ IR SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO, PROFESINĘ MOKYKLĄ BENDRŲJŲ KRITERIJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

2. Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2004 M. Birželio 25 d. įsakymo Nr. ISAK-1019 „DĖL PRIĖMIMO Į VALSTYBINĘ IR SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLĄ, PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGĄ BENDRŲJŲ KRITERIJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO’’ PAKEITIMO

2017-05-15-V-363.docx

3. DĖL 2017 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS TERMINŲ PATVIRTINIMO 

2017-05-19-V-380.docx

2017-05-19-V-380 (1).docx

4. DĖL 2018 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS TERMINŲ PATVIRTINIMO   

2018-04-05 V-323.docx

Socialiniai partneriai

Mokykla yra narė

Partneriai