Laivų korpusų surinkėjas (3 m.)

Laivų korpusų surinkėjas (3 m.)

Laivų korpusų surinkėjai ir suvirintojai – tai pagrindinės laivų statybos ir remonto pramonės specialybės. Šios specialybės darbuotojai turi mokėti atlikti įvairius šaltkalviškus darbus, skaityti brėžinius, gebėti dirbti reikalingais įrengimais, gebėti surinkti laivo korpuso mazgus ir sekcijas, gebėti suvirinti trumpas siūles bei atlikti  metalo dujinio pjovimo darbus, saugiai dirbti ir orientuotis šiuolaikinėje rinkos ekonomikoje.

VšĮ Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla, įstojusiems mokiniams į laivų  korpusų surinkėjų ir suvirintojų specialybes, garantuoja aukštą profesinį parengimą ir darbo vietas laivų statybos ir laivų remonto įmonėse.

Šių specialybių mokiniai pagal mokymo planą jau 3 kurse atlieka praktinį mokymą įmonėse. Mokiniui praktikantui mokomas atlyginimas. Laivų statybos ir laivų remonto bendrovėse sudaromos visos sąlygos nuolat kelti kvalifikacijos lygį.

Baigus mokyklą ir įgijus laivų korpusų surinkėjo specialybę, absolventai yra įdarbinami AB „Vakarų laivų gamyklos“ BLRT GRUPP ir kitose įmonėse.

Mokiniai priimami baigę 10 klasių, mokymosi trukmė – 3 metai, įgyjamas vidurinis išsilavinimas ir specialybė.

VšĮ Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla nuoširdžiai kviečia jaunuolius pasirinkti perspektyvią laivų korpusų surinkėjo specialybę, garantuoja aukštą profesinį parengimą, darbo vietą ir stabilų atlyginimą.

Socialiniai partneriai

Mokykla yra narė

Partneriai