Laivų sistemų ir įrengimų montuotojai (2 m.)

Laivų sistemų ir įrengimų montuotojai (2 m.)

Laivų sistemos – tai specializuoti vamzdynai su mechanizmais, aparatais, prietaisais ir įtaisais. Šios sistemos užtikrina laivų gyvybingumą, saugų plaukiojimą, reikalingas gyvenimo sąlygas, krovinių saugumą ir kitas laivo paskirties funkcijas.

Baigę šia specialybę mokiniai išmoksta atlikti šaltkalviškus darbus, matavimo ir tikrinimo darbus, paruošti medžiagą šablonams, pagaminti nesudėtingus šablonus, lenkti vamzdžius, pjauti paprastos formos tarpines, sumontuoti laivo vamzdynus ir įrengimus, skaityti nesudėtingus sistemų darbo brėžinius, schemas, išmontuoti laivų sistemas ir įrengimus, atlikti jų remonto darbus.

Į šią specialybę priimami ne jaunesni kaip 16 metų asmenys, neturintys pagrindinio išsilavinimo, mokymosi trukmė – 2 metai. Mokiniai, įsisavinę profesinio mokymo programą ir išlaikę baigiamuosius kvalifikacijos egzaminus, įgyja laivų sistemų ir įrengimų montuotojo kvalifikaciją, jiems išduodamas kvalifikacijos pažymėjimas.

Baigus mokyklą, absolventai yra įdarbinami AB „Vakarų laivų gamyklos“ BLRT GRUPP ir kitose įmonėse.

Socialiniai partneriai

Mokykla yra narė

Partneriai