Ugdymas karjerai

Ugdymas karjerai

2015 09 01

 

UGDYMАS KARJERAI

Ugdymo karjerai tikslas:

sudaryti sąlygas mokiniams ugdyti karjeros kompetencijas, palaikyti mokinius, kuriant ir realizuojant save.

Uždaviniai:

1. Skatinti mokinius pažinti ir priimti save - savo asmenybės ypatumus, asmenybę kaip visumą ir asmenybės ypatumų sąsajas su karjera.
2. Ugdyti gebėjimą kelti gyvenimo ir karjeros tikslus.

3. Ugdyti gebėjimą sieti savo mokymosi rezultatus su būsimos karjeros pasirinkimais.

 Teikiamos individualios konsultacijos 113, 218 kabinetuose, kuriose:

  • atliekami testai, kurie leidžia geriau pažinti save, išsiaiškinti savo stipriąsias bei silpnąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą;
  • informuojama, kur galima mokytis norimos specialybės;
  • teikiama naujausia informacija apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas (aukštojo, profesinio mokslo) bei supažindinama su studijų mokymo programomis;
  • supažindinama su bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų, aukštųjų neuniversitetinių mokyklų pagrindines studijas, taisyklėmis;
  • supažindinama su Klaipėdoje veikiančiomis institucijomis, kurios teikia profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas;
  • informuojama, kur galima mokytis pabaigus profesinę mokyklą,
  • organizuojami susitikimai su Lietuvos - aukštųjų mokyklų, profesinio rengimo centro atstovais;
  • supažindinama su profesinio informavimo leidiniais:

 Naudingos nuorodos - plačiau

Ugdymo karjerai veiklos programa sudaryta remiantis šiais dokumentais - Ugdymo karjerai programa

 

Naudingos nuorodos:

http://www.mukis.lt/lt/pradzia.html
http://www.lamabpo.lt/
http://manostudijos.cv.lt/index.php?act=mprasa&sub=page&id=52&start=1
http://www.smm.lt/
http://www.aikos.smm.lt/aikos/index.htm
http://www.kastu.lt/
http://www.egzaminai.lt/naujienos/
http://www.euroguidance.lt/
http://www.studijos.lt/
http://www.stojimai.lt/
http://www.karjerosmokykla.europass.lt/
http://www.kpmpc.lt/
http://www.cv.lt/index.do
http://www.ldb.lt/Informacija/Puslapiai/default.aspx
http://www.smpf.lt/lt/programos/europass